Home           Plaatsen en Wijnhuizen           Nieuws           Leuk om te weten           Proefnotities           Contact


IGC in de maak

22-05-2005


Het Franse Institut National des Appellations d'Origine (INAO) streeft naar een ingrijpende hervorming van het sinds 1935 bestaande systeem van gecontroleerde herkomstbenamingen.


Het is de bedoeling om hiermee enerzijds de AOC's meer betekenis, consistentie en sérieux te geven en anderzijds om de Franse producenten tegelijkertijd wat meer speelruimte te bieden om internationaal te kunnen concurreren met 'eenvoudiger' wijnen. Een en ander gebeurt door het opsplitsen van de herkomstbenamingen in twee gradaties.   

Besloten is dat alle nu nog geldende lokale decreten zullen worden herschreven. In de praktijk betekent dit dat de minimumeisen voor een AOC verscherpt zullen worden. Tegelijk zullen producenten echter de mogelijkheid krijgen om in plaats van een streng gereglementeerde AOC voor een flexibeler nieuwe categorie te kiezen. Die nieuwe categorie is de Indication Géographique Controlée, afgekort als IGC. Dit wordt een soort AOC 'light'. Het is de bedoeling dat IGC's vooral gebruikt gaan worden om een bepaalde regionale herkomst mee aan te geven zonder op een specifiek begrensd terroir te slaan. Mogelijk zouden IGC's te zijner tijd ook onderdak kunnen gaan bieden aan vins de pays. Wordt vervolgd.

© Wijninformatiecentrum                        


Ga terug naar nieuwsoverzicht